دانلود فایل


زندگي نامه سيمين بهبهاني - دانلود فایلدانلود فایل زندگی نامه سیمین بهبهانی

دانلود فایل زندگي نامه سيمين بهبهاني فرمت فایل word تعداد صفحات60
زندگي نامه سيمين بهبهاني
پيشگفتار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
زندگي نامه سيمين بهبهاني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
آثار سيمين بهبهاني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
پيام و ويژگي هاي شعر سيمين بهبهاني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
صور خيال در شعر سيمين بهبهاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
شيوه تصوير سازي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
1- تصويرهاي تازه و ابتكاري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
2- تصويرهاي تكراري(كليشه اي) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
3- تكرار تصاوير(اخذ از خويش) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
4- تصوير در تصوير(تعدّد تصاوير). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
عوامل به وجود آورنده تصاوير. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
1- محيط زندگي شهري و پديده هاي امروزي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
2- زن بودن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
3- مسائل اجتماعي و سياسي جامعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
مواد تشكيل دهنده تصويرها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
1- تصويرهاي برگرفته از اندام و اعضاي بدن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
2- تصويرهايي كه مواد آن از طبيعت گرفته شده اند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
3- تصويرهاي مربوط به خود شاعر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
تشبيه در شعر سيمين بهبهاني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
1- تشبيه مضمّر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
2- شبيه تمثيل(اسلوب معادله). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
3- تشبيه ملفوف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
4- تشبيه جمع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
5- تشبيه تفضيل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
6- تشبيه مركّب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
استعاره در شعر سيمين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
1- استعاره مصرّحه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2- استعاره مكنيّه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
3- استعاره تبعّيه. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
1
4- تشخيص. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

حساميزي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
مجاز در شعر سيمين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
كنايه در شعر سيمين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60


زندگی


نامه


سیمین


بهبهانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله درمورد تاريخچه جامعه شناسى روستائى

تحقیق وبررسی در مورد تازه‌ترين تحليل صندوق بين‌المللي پول از ايران

مقاله درباره: شك به علم

پاورپوینت درمورد کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی

دانلود مقاله درباره آشنائی با پروتکل های SLIP و PPP

وکتور کادر و حاشیه -ابزار طراحی -خطور و اشکال -فایل کورل

تحقیق در مورد حافظه و تفکر

تحقیق در مورد حافظه و تفکر

تحقیق در مورد جنگ ایران وعراق

تحقیق برق گرفتگی