دانلود فایل


دانلود مقاله کامل درباره مكانيزم‌هاي اضطراري تداوم دهنده درد نوروپاتيك - دانلود فایلدانلود فایل مکانیزم‌های اضطراری تداوم دهنده درد نوروپاتیک

دانلود فایل دانلود مقاله کامل درباره مكانيزم‌هاي اضطراري تداوم دهنده درد نوروپاتيك

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :14

بخشی از متن مقاله
مكانيزم هاي اضطراري تداوم دهنده درد نوروپاتيك[1]
آسيب عصبي باعث براه افتادن چرخه مرگ سلولي و يا پروسه هاي بقاء در سلول خواهد شد كه قدمتي در حدود 500 ميليون سال دارند. درك و احساس درد[2] كه در طي تكامل به عنوان پروسه اي مهم و ضروري حفظ مي شود. اكثراً حتي بعد از آسيب سلولي نيز ادامه دارد. اين هنگامي است كه درد به نظر ديگر هدف وفانكش واضحاً مفيدي ندارد. چرا بعضي از دردهاي مزمن خصوصاً آنهايي كه همراه با عدم فعاليت درست عصبي هستند، بسيار سخت درمان مي شوند؟ اگر بپذيريم كه سيستم اطلاع رساني درك درد كه همراه آسيب هاي عصبي است يكي از خصوصيات بارز و حفظ شده برنامه بقاء سلول هاي عصبي است، پس عدم موفقيت ما در ريشه كن كردن اين سيگنال نيز پذيرفته خواهد شد. به كلامي ديگر، هم آسيب عصبي و هم درمان دارويي اي كه بدنبال اين آسيب انجام مي شود، هر دو مي توانند مكانيزم هاي اضطراري اي را فعال سازند كه انتقال عصبي را حفظ نموده، تداوم بخشيده و اكثراً به تمامي تلاش هاي انجام شده جهت بلوك انتقال اين پيام ها و در نتيجه كاهش درد غلبه مي كنند. حتي جديدترين و پيشرفته ترين نتايج علم فارماكولوژي نيز هنگامي كه جهت سركوب و از بين بردن يك پيام درد بكار مي روند، ممكن است باعث فعال شدن مكانيزم هاي اضطراري اي شوند كه در طي پروسه تحريك و پاسخ دچار تغيير، اصلاح و يا بهبود شده اند. در اين مقاله بطور اجمالي ايده اي بررسي مي شود كه بر اساس آن آسيب هاي عصبي دقت و درستي انتقال پيام را در درون يك سيستم هوموستاز كه ظرافت بالايي دارد بر هم مي زنند. نتيجة چنين تغييري اين خواهد بود كه با وجود هرگونه تداخلي (بلوك كانال هاي يوني يا گيرنده هاي، يا سنتز مدياتورها) پيام درد [3] همچنان به مغز منتقل خواهد شد. به جهت اجمال و اختصار اين مقاله بيشتر به كانال هاي حساس به ولتاژ كلسيم (VSCC)[4] و فعاليت آنها در عصب آسيب ديده پرداخته و ديدگاه هاي نوين در رابطه با نقش VSCC به عنوان يك آشكارساز[5] و كامل كننده[6] پيام هاي متعدد را بيان مي دارد. ساير پيشرفت هاي مربوط به دردهاي پايا[7] (شاخت و تشخيص گيرنده هاي وانيلوئيد[8] و كانال هاي غير طبيعي سديم) در ساير مقالات توضيح داده خواهند شد.
كانالهاي VSCC در واقع كانال هاي يوني بسيار مهمي در غشاء سلولي پايانه هاي عصبي هستند. بدنبال دلولاريزاسيون، VSCC باز شده و به يون هاي كلسيم اجازه ورود به داخل پايانه عصبي را خواهد داد. ترشح نوروترنسميترها (مانند گلوتامات) از پايانه پيش سيناپسي توسط ورود كلسيم از VSCC بداخل سلول تحريك مي شود. در بين انواع كانال هاي VSCC كانالهاي نوع N- و P- به نظر مهمترين نقش را در ترشح سريع نوروترنسميترها ايفا مي كنند. بلوك گيرنده هاي نوع N- در عصب پيش سيناپسي باعث كاهش ترشح نوروترنسميتر شده و سيگنال درد را كاهش مي دهد.
هنگامي كه دارويي مانند مورفين به يك رلپتور اپيوئيدي مي چسبد، شكل گيرنده دچار تغيير مي شود. اين تغيير ساختماني باعث به كار افتادن يك سيستم انتقال سيگنال در مجاور گيرنده مي شود كه به عنوان پروتئين G شاخته مي شود. پروتئين G داراي سه زير مجموعه پروتئيني است كه مجموعاً به عنوان شاخته مي شوند. فرم فعال پروتئين G باعث تحريك ترشح مجموعه دو واحدي[9] (كه به فرم ذكر مي شود) مي گردد. اين مجموعه دو واحدي با تأثير متقابل و مستقيم روي كانال VSCC نوع N- باعث اختلال در جريان كلسيم از طريق كانالهاي فوق شده و نهايتاً ترشح نورترنسميتر را از سلول كاهش مي دهد. با اين وجود، پس از آسيب و جراحت عصبي، مورفين و ساير داروهايي كه مستقيماً كانالهاي VSCC را بلوك مي كنند ممكن است باعث فعال شدن مكانيزم هاي اضطراري شوند كه بر ضد اين بلوك عمل مي كنند. پس بر خلاف فعاليت نرمال عصبي اعصاب مجروح در مقابل تعديل انتقال سيناپسي مقاومت مي كنند. پاسخ هاي سازگارانه معمولاً در برابر تلاش جهت كاهش درد در اثر بلوك انتقال پيام عصبي مقاومت كرده و معمولاً بر آن غلبه مي نمايند.
نسفوزيلاسيون و جلوگيري از بلوك VSCC
در اوايل دهة 90 ميلادي اين مسأله روشن شده بود كه فعال شدن انزيم داخل سلولي پروتئين كيناز (PKC) C با توانايي مجموعه در مهار حركت يون ها از VSCC مقابله مي كند. ميزان PKC در پايانه هاي پيش سيناپسي پس از آسيب ها و جراحات محيطي افزايش مي يابد. به تازگي گزارش شده كه پروتئين فسفاتاز تحت كنترل كلسيم ركالمودولين[10]، يا كلي نورين[11]، به مقدار زيادي باعث تسهيل جلوگيري از انتقال كلسيم از كانال هاي VSCC در اثر تحريك رلپتورهاي متصل به پروتئين G مي شود. اين احتمال وجود دارد كه PKC مناطقي را كه تحت تأثير كلي نورين قرار مي گيرند فسفوريله نمايد. فعال شدن PKC همراه با مهار و از كاراندازي كلي نورين، توانايي رسپتورهاي كوپل شده با پروتئين G را در توقف جريان كلسيم از كانال هاي نوع N- از بين مي برند.
ايمينوفيلين ها[12]، افزاينده و تشديد كننده كارآيي سيناپسي
ايمينوفيلين ها پروتئين هايي هستند كه اولين بار به عنوان گيرنده هاي داروهاي سركوبگر سيستم ايمني مثل سيكلولپورين FK506, A معرفي شدند ولي در واقع در سيستم عصبي تراكم بيشتري دارند تا در سيستم ايمني mRNA مغزي براي ايمينوفيلين ها پس از آسيب هاي محيطي اعصاب سريعاً افزايش مي يابد. در دو مطالعه پيشنهاد شده است كه ايمينوفيلين ها در تشديد انتقال عصبي به خصوص بعد از جراحت و يا درمان هاي دارويي ضد درد نقش دارند. ابتدا ايمينوفيلين ها به كلي نورين اتصال يافته و جلوي فعاليت فسفاتازي آن را مي گيرند. همانطور كه گفته شد مهار فعاليت كلي نورين باعث كاهش جريان كلسيم از VSCCها مي شود. همچنين افزايش ارايه و در دسترس قرار داشتن ايمينوفيلين ها باعث تشديد ترشح نوروترنسميترها در اثر دلولاريزاسيون مي شود. سيناپسين يك[13]، فسفر پروتئين مربوط به دزيكل هاي سيناپسي بسيار كارآيي بيشتري در حضور داروهاي محرك ايمينوفيلين ها دارد. همچنين، داروهاي ايپوئيدي با فسفوريلاسيون سيناپسين يك در اثر دپولاريزاسيون تداخل مي كنند. اين مسأله مي تواند راهي نو و جديد براي توضيح مهار ترشح نوروترنسميترها توسط داروهاي مخدر باشد.

[1] -Fail – safe mechanisms that perpetuate neunopathic pain
Pam clinical updates volume VII, No. 3, Fall 1999
[2] - Nocieption
[3] -Pain message
[4] - Vottage sensitive culuium
[5] - Detector
[6] - Integrator
[7] - Presistent pain
[8] - Vanilloid receptors
[9] - Dimeric
[10] - Cal cium/cal modulin-regulated protein phosphatase
[11] - Cal cineurin
[12] - Iminuno philims
[13] - Activity dependent disinhibition of VSCCs
*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


مکانیزم‌های اضطراری تداوم دهنده درد نوروپاتیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل کارآموزی شبکه سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر.

کارآموزی پارک جمشیدیه 110 ص

پاورپوینت نورواندوکرینولوژی لیبر و زایمان

دانلود پاورپوینت دیدنی های ایران

دانلود پاورپوینت دیدنی های ایران

تاریخچه چوب و انواع چوب و کاربردهای آن

نت پیانو گی گولوم گلسین آی ننه در5ص فرمت pdf

دانلود تحقیق دستورالعمل كشوري فلج اطفال ايران

تحقیق در مورد گروه هاي كاري

دانلود تحقیق در مورد بیماری‌های گندم