دانلود فایل


پاورپوینت درمورد مباحثی در ترموديناميک توليد آهن - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت درمورد مباحثی در ترمودینامیک تولید آهن

دانلود فایل پاورپوینت درمورد مباحثی در ترموديناميک توليد آهن مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت درمورد مباحثی در ترموديناميک توليد آهن
محتویات
احياء اکسيدهای آهن
تاثير اکتيويته بر احيای اکسيدهای آهن
عوامل احياء كننده اكسيدهاي آهن
احياء با CO
ترموديناميک وستيت غير استوکيومتری
واکنش های بودوارد و رسوب کربن
تعادل بين اجزاي واكنش بودوارد با تغييرات دما و فشار
سوختن كربن
بهره شيميايي در سيستم Fe-C-O
احياء با 2H
مقايسه سيستم هاي آهن – كربن – اكسيژن و آهن – هيدروژن – اكسيژن
بهره شيميايي در سيستم Fe-H-O
تأثير ناخالصيها بر احياء اكسيدهاي آهن (سيليس و آهک)
قاعده کلی در مورد نقش ناخالصيها در احيای اکسيدهای آهن
قسمتی از پاورپوینت
احياء اکسيدهای آهن

احياء اكسيد آهن، يعني جريان واكنش از راست به چپ فقط درصورت ازبين رفتن تعادل شيميايي واكنش امكان پذير است.
کنترل تعادل در جهت مورد نظر با ابزار زير انجام می شود :
الف- جدا كردن اكسيژن يا آهن از سيستم باعث بهم خوردن تعادل و پيشرفت آن در جهت توليد اكسيژن و آهن مي شود.
ب- استفاده از تاثيرپذيري ثابت تعادل توسط تغيير درجه حرارت و فشار كل سيستم .


پاورپوینت درمورد مباحثی در ترمودینامیک تولید آهن


احیا اکسیدهای آهن


تاثیر اکتیویته بر احیای اکسیدهای آهن


عوامل احیا کننده اکسیدهای آهن


و


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود نقشه توپوگرافی 1:50000 گوگ تپه

نرم افزار یافتن گوشی گمشده

تحقیق آماده در مورد شرط جزايى در عقود‌

دانلود حسابداري مالي شرکت سداد ماشین

مقاله بتن

بسته 20 سایت برای استخدام در منزل

پروژه میکانیک با عنوان مزایای بیوپلیمر. doc

فرمول براق کننده یا واکس لاستیک خودرو با پایه آب

پروژه میکانیک با عنوان مزایای بیوپلیمر. doc

فرمول براق کننده یا واکس لاستیک خودرو با پایه آب