دانلود فایل


دانلود رساله مجموعه سوارکاری - دانلود فایلدانلود فایل دانلود رساله مجموعه سوارکاری

دانلود فایل دانلود رساله مجموعه سوارکاری دانلود رساله مجموعه سوارکاری
200 صفحه
شامل دو فایل ورد (85 صفحه و 130 صفحه)
مطالعات مجموعه سوارکاری 85ص
فصل اول
بخش اول : پيشنهاد طرح تحقيق
فصل دوم : شناخت اسب
بخش اول:
2-1-1- اسب در واژه
2-1-2- تاريخچه اسب
2-1-3- اسبها ، قديمي ترين دوستان بشر
2-1-4- خاستگاه و تكامل اسب
2-1-5- رفتارهاي اسب
بخش سوم: اسب در تاريخ و فرهنگ
2-3-1- اسب در فرهنگ ايراني
2-3-2- نقش اسب در فرهنگ ایران باستان
2-3-3- از نقوش برجسته تخت جمشید
بخش چهارم: تركمن
تركمن
2-4-1- دوره تاریخی:
2-4-2- معماري تركمن
آلاچيق تركمن (آوي)
2-4-3- اسب ترکمن
2-4-3- 1- استفاده اسب ترکمن در تاریخ
2-4-3- 2- تیره های اسب ترکمن
2-4-3-3- پوشش اسب
2-4-3-4- زیور اسب
2-4-4- مسابقات اسبدوانی
2-4-5- وضعيت معاصر اسب تركمن
جايگاه كنوني
فصل سوم
بخش اول: سواركاري و پرورش اسب
3-1-1- ورزش سواركاري
3-1-1-2- مسابقات National Hunt Racing
3-1-2 انواع مراكز سواركاري
3-1-3 - نقش مراكز سواركاري در توسعه فرهنگي اجتماعي و اقتصادي
3-1-4- پرورش اسب در ايران
آريايي ها اولين كتاب پرورش اسب را نوشته اند
فصل چهارم
بخش اول : استانداردها و ضوابط
4-1-1- اصطبل:
4-1-2- مزرعه ، پادوک یا مرتع:
4-1-3- حصار
4-1-3-1- حصارهائی که پایه های عمودی و اتصال های افقی چوبی دارند
4-1-3-2- پایه های چوبی و سیم:
4-1-3-3- حصار های الکتریکی:
4-1-3-4- درختچه
4-1-3-5- دیوار
4-1-4- حصارهای نامناسب
4-1-4-1- حصارهای توری
4-1-4-2- سیم خاردار
4-1-5- دروازه
4-1-6- سوال و پاسخ يك سواركار در باره ضوابط و استانداردها:
فصل پنجم
بخش اول : مطالعات تطبيقي
5-1-1- نمونه داخلي:
5-1-1-1- مجموعه سوار كاري مشهد
5-1-1-2- مجموعه سواركاري نوروز آباد
5-1-2- نمونه خارجي:
5-1-1-2-1- مجموعه سواركاري تفريحي ميدان دوبي
فصل ششم
بخش اول: بررسي و شناخت استان گلستان بعنوان بستر طراحي در كشور ايران
6-1-1- جایگاه گردشگری در استان گلستان
6-1-1-2- جاذبه های طبیعی:
6-1-1-3- جاذبه های تاریخی:
6-1-1-4- جاذبه های فرهنگی:
6-1-2- وضعیت ناهمواري
6-1-3- شهرستان ها
6-1-4- مذهب6-1-5- راه های ارتباطی
6-1-6- سوغات مهم
6-1-7- جغرافیا و آب و هوا
6-1-8- آب هاى استان
6-1-9-اقتصاد استان
6-1-10- جنگل و منابع طبیعى
6-1-11- مراکز دیدنى
6-1-11-1- پارك ملي گلستان
6-1-11-2- برج قابوس بن وشمگیر
6-1-11-3- پارک جنگلی ناهارخوران گرگان
6-1-11-4- آبشار لوه6-1-11-5- مسجد جامع گرگان6-1-11-6- پارک شبنم نوده خاندوزبخش دوم : بررسي و شناخت شهرستان بندر تركمن به عنوان بستر طراحي
مجتمع عظيم سواركاري
طراحي
ايده طراحي سايت
لكه گذاري
ورودي مجموعه:
روند رسيدن به بخش اقامتي
طراحي ورزشگاه:
ماكت اتود
فصل هشتم
8-1-1 برنامه فيزيكي
چكيده
توجه به طبيعت و اقليم و معماري بومي تركمن از محورهاي اصلي طراحي بوده است. رعايت مواردي چون ايجاد جريان هواي طبيعي در اصطبل ها با نحوه ي قرار گيري ساختمان ها در مرحله ي مختلف و استفاده از ديد و منظر براي هر يك از اجزا مجموعه در مرحله بعدي، مواردي است كه در آغاز طراحي تاثير بسزاي داشته است. با مطالعه ي اين موارد تصميم به تفكيك عملكردها از يكديگر شد بطوريكه هر ساختمان در نهايت هم توانايي پاسخ گويي به مسائل اقليمي را داشته باشد و هم بتواند استقلال درون خود را حفظ كند اين در حالي است كه كل مجموعه به صورت يك مجموعه واحد حضور دارند و همين طور مجموعه بتواند با قرار داشتن در ورودي شهرستان بندر تركمن حضور خود را به عنوان يك نشانه مهم از فرهنگ تركمن بيان دارد.
از طرفي چون بناها از لحاظ جنس فضا ها با هم متفاوت هستند، ما در ابتدا در طراحي اين پروژه به تفكيك و جدايي فضاهاي غير هم جنس پرداختيم و به نوعي ايجاد بستر هاي مناسب ،براي فضاها محور حركت اين پروژه بوده است.
تمام پديده هاي پيرامون كه براي شكل دادن مصنوع به محيط زندگي ما مطرح است از ساده ترين تا پيچيده ترين شكل خود از قوانين و الگوهاي جامع تاثير مي پذيرد و ساده كردن مسئله به شناخت الگوي حاكم بر آن كمك مي كند. بنابراين آناليز طرح به الگوهاي حاكم برآن به معرفي بستر كمك مي كند.
سايت مجموعه سوار كاري تركمن صحرا در 2 كيلومتري شهر بندر تركمن طراحي شده كه به عنوان قطب سواركاري در كشور محسوب مي شود.
اين مجموعه داراي بخش هاي اقامتي –اداري - پرورشي – فرهنگي – تجاري – خدماتي و مسابقه مي باشد. كه در طراحي آن ها از آناتومي بدن اسب و همچنين ريتم حركت آن ايده گرفته شده است.لازم به ذكر است ورودي مجموعه بر اساس شكل چادر عشاير تركمن كه اوي ناميده مي شود طراحي شده است.
مطالعات مجموعه سوارکاری 130ص

- چکیده 1
- معرفی و مقدمه 2
- آنالیز سایت 3
- عکس هوایی از موقعیت سایت 4
- جهت حرکت خورشید 5
- جهت وزش باد 6
فصل 1-بیان مسئله اسبو اسبداری و اهمیت آن 7
1-1-دلیل انتخاب پروژه 8
فصل2- مروری بر پیشینه مربوط به اسب و اسبداری 11
1-2 –قویترین فرضیه در مورد منشا اسب 12
- شناخت اسب 16
2-2-روش طبیعی زندگی اسب 17
3-2- وجوه تمایز و مشخصات اسبها 17
3-2 -1- اجتماعی بودن 17
3-2-2- پرسه زنی در مراتع 18
3-2-3- سازوکار دفاعی 18
3-2-4- قانون سلسله مراتب 19
3-2-5- کنجکاوی 19
3-2-6-هوش و حافظه قوی 19
3-2-7-غرایز 20
3-2-8- ترس 20
3-2-9- تغذیه اسب 20
3-2-9-1- مواد مغذی برای اسب 21
3-2-9-2- آب دادن به اسب 21
3-2-10- تیمار اسب 21
3-2-11- خشم 22
3-2-12- درد 22
3-2-13- خشنودی 23
3-2-14- ناخشنودی 23
3-2-15- هیجان 23
3-2-16- بازیگوشی 23
3-2-17- اصوات اسب 23
3-2-18- اصول کلی رفتار با اسب 24
3-2-19- رفتار مناسب با اسب 24
12-2-20- ارتباط صحیح 25
فصل 3-روش اجرای پژوهش 27
1-3-ابزار جمع آوری اطلاعات در روشهای زمینه یاب 29
2-3- مراحل انجام زمینه یابی پرسشنامه ای 30
2-3-1- بیان هدفهای پرسشنامه 30
2-3-2- ساختن سوالهای پرسشنامه 32
3-3- برقراری ارتباط 32
4-3 –تنظیم پرسشنامه 33
2-3–3- مصاحبه 33
فصل 4- تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی نمونه های مشابه 36
1- مرکز پرورش اسب کاظمیان 38
1-4- معرفی مجموعه 39
1-4-1- اصطبلها 39
1-4-2- نعلبندخانه 40
2-4-3-انبار40
1-4-4-زین خانه 40
1-4-5- رختکن و کمد لوازم 40
1-4-6- ساختمان اداری 40
1-4-7- نمازخانه 40
1-4-8- ساختمان های کارگری 41
1-4-9- لنژ برقی 41
1-4-10- فروشگاه لوازم سوارکاری 41
1-4-11- رستوران 41
1-4-12- پارک بازی کودکان 41
1-4-13- پارکینگ 41
1-4-14- نگهبانی درب ورودی 41
1-4-15- دوربینهای مدار بسته 42
1-4-16- پادوک و مانژ تمرین و مسابقه 42
1-4-17- جایگاه تماشاچیان 42
1-4-18- جایگاه و داوران 42
1-4-19- انبار موانع و موانع مسابقه 42
1-4-20- انبار پهن 42
2- باشگاه سوارکاری آزمون 59
3-4-22- معرفی باشگاه 60
3-4-22-1- فضاها 60
4- باشگاه سوارکاری در گروستاین 71
5- باشگاه سوارکاری در چین 72
6- باشگاه سوارکاری Grand avenue 73
7- میدان اسب دوانیZarzuela 75
فصل 5 – برنامه ریزی فیزیکی 76
1-5- فضاهای مورد نیاز 77
فصل 6 – نتایج و یافته های حاصل از پژوهش 80
1-6- مقدمه 81
2-6- نگهداری و تربیت و بهره وری 82
3-6- شرایط محیطی مناسب 82
4-6- اصطبل متصل به فضای باز 83
5-6-اصطبلهای بسته 83
5-6-1- نور طبیعی 84
6-6- نیازمندیهای فضایی اصطبلها 84
7-6- نیازمندیهای فضایی اصطبلهای موقت 84
8-6-تهویه 85
9-6– انواع اصطبلها 89
9-6-1- محوطه های سرپوشیده 89
9-6-2- باکسهای مجزا 90
9-6-3- بستر اسب 92
9-6-3-1- نحوه طراحی داخل باکس 93
9-6-3-2- نگهداری خوراک 94
9-6-4- امکانات سوارکاری 95
9-6-5- جایگاه زینها 95
9-6-6-جایگاه تماشاچیان96
10-6-ابعاد سالن های سوارکاری98
11-6- امکانات سوارکاری 99
12-6-تغذیه 99
13-6-محوطه استراحت 100
14-6- امکانات تفریحی 100
15-6- مدفوع و ادرار 101
16-6- انبار پهن 101
17-6- نگهداری اسب بصورت گروهی 102
18-6- شرایط محیطی مناسب 102
19-6- نگهداری اسب در مرتع 103
20-6- حصار 103
21-6- حصارهای چوبی 103
-فصل 7 شناخت بستر طرح 107
1-7- تهران 108
2-7- وجه تسمیه تهران 108
3-7- پیشینه وسیر تحول تاریخی تهران 109
4-7-دروازه ها و محلات تهران 113
5-7- جمعیت 115
6-7- نژاد 115
7-7- زبان 115
8-7- مذهب 115
9-7- معماری و شهرسازی 116
10-7- مطالعات محیطی تهران 117
10-7-1-موقعیت جغرافیایی117
10-7-2- موقعیت طبیعی 117
10-7-2-1- توپوگرافی و ناهمواری ها 117
10-7-2-2- خصوصیات زمینی ساختی 118
11-7- ویژگی های اقلیمی 118
11-7-1- تأثیر طراحی اقلیمی در صرفه جویی انرژی 119
11-7-2- تجزیه و تحلیل عوامل اقلیمی 119
11-7-3- بررسی نمودار بیوکلماتیک 120
11-7-4- بررسی نمودار ساختمانی شهر تهران 121
11-7-5- نتایج حاصل از جداول ماهونی شهر تهران 121
11-7-6- تعیین جهت و فرم ساختمان با توجه به اقلیم 121
11-7-7- نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی 123
12-7- آب و هوا 127
13-7- پوشش گیاهی 128
-فصل 8 – ایده های طراحی 134
1-8- ویژگی معماری ساختمان 135
2-8- تأسیسات الکتریکی 135
3-8- ایمنی در برابر آتش 135
4-8- سازه 135
4-8-1- انتخاب نوع سازه 135
5-8- جزئیات اجرایی 136
منابع


معماری


طرح


نهایی


پلان


شیت


بندی


اتوکد


رساله


پروژه


نما


پلان


سه


بعدی


دانلود


پاورپوینت


ارائه


مرمت


دانشکده


موزه


رصدخانه


مجتمع


فایل


فرهنگسرا


دهکد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مطالعات مجموعه سوارکاری و پیست اسب دوانی - پایان …

دانلود مطالعات مجموعه سوارکاری و پیست اسب دوانی ... دانلود مقاله isi ... رساله معماري ...

rnbpp.persianblog.ir

رساله, خانه کودک ,با رویکرد ,بازی و خلاقیت; رساله, طراحی ,مهد کودک ,و,پیش دبستانی; رساله ...

رساله معماری مجموعه سوارکاری بایگانی | من و تو معمار

رساله و مطالعات ... رساله و مطالعات طراحی مجموعه سوارکاری و ... دانلود کامل بلوک ...

پروژه های معماری - مطالعات رساله سوارکاری

پروژه های معماری - مطالعات رساله سوارکاری - مدلسازی معماری پذیرفته میشود

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

آژانس مسافرتی اولدوز گشت شرق مجری اصلی تورهای آذربایجان ، سبلان ، سرعین ، رزرو هتل ...

نقش برتر پارس - دانلود, رساله .مجتمع. …

دانلود, رساله .مجتمع. ورزشی.تفریحی ، مطالعات. ... رساله ,مجموعه, سوارکاری, ( اسبدوانی)

دانلود مطالعات طراحی باشگاه سوارکاری ۱۵۰ صفحه …

دانلود مطالعات طراحی باشگاه سوارکاری 150 صفحه همراه با نقشه های اتوکدی کامل،مطالعات ...

مدل های سه بعدی میز و صندلی | من و تو معمار

مدل های سه بعدی میز و صندلی در این پست دانلود رایگان مجموعه ی مدل های سه بعدی آماده ی ...

دانلود مقاله درباره آبنما | من و تو معمار

دانلود مقاله درباره آبنما. دانلود مقاله ای درباره آب و آبنما واهمیت آن در پارک های ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

آژانس مسافرتی اولدوز گشت شرق مجری اصلی تورهای آذربایجان ، سبلان ، سرعین ، رزرو هتل ...

دانلود مقاله درباره آبنما | من و تو معمار

دانلود مقاله درباره آبنما. دانلود مقاله ای درباره آب و آبنما واهمیت آن در پارک های ...

نقش برتر پارس - مطالعات, طراحی ,پردیس, سوارکاری - رساله ...

مطالعات, طراحی ,پردیس, سوارکاری - رساله پردیس سوارکاری ... سلام این وبلاگ زیر مجموعه نقش ...

راههای كنترل شهوت و احساسات جنسی | شهر سوال

راه ها و روش های کم کردن و از بین بردن شهوت و تمایلات جنسی برای افراد مجرد: باید دانست ...

مطالعات طراحی پردیس سوارکاری - رساله پردیس سوارکاری

تبلیغات - مقالات معماری - دانشجویی - تبلیغات - مقالات معماری - دانشجویی

مطالعات مجموعه سوارکاری و پیست اسب دوانی - پایان …

دانلود مطالعات مجموعه سوارکاری و پیست اسب دوانی ... دانلود مقاله isi ... رساله معماري ...

امام خميني و مسأله جنگ و صلح در طول هشت سال دفاع مقدس 51 ص

امام خميني و مسأله جنگ و صلح در طول هشت سال دفاع مقدس 51 ص

دانلود پاورپوینت آقا محمدخان قاجار

توليد كننده بتن 8 ص

تحقیق درمورد آشنايي با شغل نظامي با فرمت ورد

پاورپوینت درباره احمدي مدیریت تقاضا ابزاری برای سیاستگذاری فناوری عليرضا

تحقیق در مورد برق قدرت 49 ص

انواع آبهای آرامش بخش

مقاله درباره راهبردهای بهینه سازی در آموزش

پاور پوینت (اسلاید) نقش بازار اوراق بهادار در توسعه اقتصادي